Дидактика - лекции


Педагогиката и дидактиката не възникват в рамките на философията. С усложняването на социалния опит възниква историческа потребност този опит да се предава преднамерено, целенасочено, в резултат на което възпитанието и обучението продължават да...
 

1. Дидактиката на родинознанието и природознанието като педагогическа наука – предмет и задачи, връзка с другите науки


Дидактиката на РЗ и ПЗ се отнася към системата на педагогическите науки. Тя е една от частните дидактики, която има за задача не само да конкретизира общите дидактически закономерности, но и да допринесе за тяхното обобщаване и допълване...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Теория на възпитанието и дидактиката


Процесът на обучение е едно от най- ефикасните средства за приобщаване на младото поколение към богатия и разностранен познавателен и производствен опит на човечеството. Без процеса на обучение отдавна...
 

Идеи на Ян Амос Коменски във "Велика дидактика" - традиции и съвременност


"Велика дидактика" е завършена и отпечатана в Лешно като "Чешка дидактика" през 1632г. Разширено преработена и написана в ръкопис през 1638г. на латински. Отпечатана на латински език в Амстердам през 1657г. Едно от върховите постижения на Коменски...
 

Принципи на възпитанието


Същност на принципите на възпитание. Всяка наука има свои принципи. Те са основополагащи и определят нейното съдържание и методология. Принципите на възпитание са част от педагогическата наука...
 

Дидактика

19 ное 2007
·
5
·
4,402
·
1,658
·
843
·
176
·
1

Думата “дидактика” има древногр. произход и означава обучавам, уча, наставлявам...
 

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск


Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
 

Трудово възпитание


Трудът (умствен и физически) има комплексно въздействие върху цялостното формиране на личността. Чрез активното участие в различните форми на труда се постига умствено, нравсвено, естетично и физическо развитие на хората...

Избрани критерии за търсене

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Ограничаване на резултатите

По Университети

Русенски университет ... (48) СУ "Св. Климент Охри ... (46) Великотърновски унив ... (45) ПУ "Паисий Хилендарски" (32) Тракийски университет (30) Шуменски университет ... (27) Югозападен университ ... (9) Бургаски университет ... (7) ВТУ "Св. Св.Кирил и  ... (4) Софийски Университет ... (3) Филиал на ПУ "Паисий ... (3) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (3) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (2) "Проф. Асен Златаров" (2) ВТУ (2) ВСУ "Черноризец Храбър" (2) ПУ "П.Хилендарски" (2) А.Кънчев (1) Софийски университет ... (1) шу епископ константи ... (1) Педагогически колеж  ... (1) Технически университет (1) Педагогически колеж (1) ВТУ"Св.Св.Кирил и Ме ... (1) Университет "Проф.д- ... (1) Икономически универс ... (1) ЮЗУ (1) Технически университет (1) НСА "Васил Левски" (1) Медицински университет (1) Варненски свободен у ... (1) Сифийски университет (1) Шуменски университет (1) Софийски университет (1) ЮЗУ "Неофит Рилски" (1) Технически колеж към ... (1) Ангел Кънчев (1) Нов български универ ... (1) УНСС (1)
още университети...