Дидактика - пищов


Обучение и развитие. Новият статус на проблема обучение-развитие. Диференциращият развиващ характер на обучението. Критерии за развиващо обучение. Темата е развита и използвана на изпит...
 

Дидактична игра


Дидактичната игра е важен метод, вид познавателна игра....
 

Същност на дидактиката


Теринът „дидактика”. Дидактиката като наука. Трудности при разграничаване на предмета...
 

Историческо развитие на теориите за възпитание


Историческо развитие на теориите за възпитание. Основният подход на Сократ е свързан с диалога с учениците му, на базата на който се достига ново знание. До днес такъв тип беседа се нарича Сократова...
 

Класни неурочни организационни форми на обучение


Към класните неурочни форми се отнасят екскурзията, лабораторните занятия, практическите занятия, семинарът, дискусията, диспутът и др. В началните класове голямо значение има екскурзията, докато другите форми намират широко приложение в...
 

Същност и функции на обучението като социален феномен


Обучението е изключително важен педагогически и социален феномен, свързан с развитието не само на отделния индивид, но и на цялото общество...
 

Самовъзпитание


Същност - самовъзпитанието е процес на самоизграждане, разглежда се като самостоятелна работа върху себе си, висша форма на саморегулация, самоуправление, утвърждаване на положителни качества и преодоляване на собствените недостатъци...
 

Научен статут на теория на възпитанието


Етимология на понятието – теория (theoria) – наблюдение, изследване, систематизирано значение за съществени особености на обекти, в случая на възпитанието...
 

Светогледно възпитание. Основни теоретични положения.


Научният интерес към светогледа се определя от неговия сложен характер и от голямото му значение за живота на хората . Той е обект на многоаспектен анализ, в който място има и педагогическият...
 

Понятие за дидактиката


Терминът дидактика произлиза от старогръцки и означава уча, а учителите били наричани "дидаскалос". ,"дидаско" – обучавам, наставлявам, ,"дидаскалия” – обучение, образование, "дидагма" – урок...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент