Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Детето, възпитанието и училището


Детето, училището и възпитанието като термини си имат индивидуално значение, но в конкретен период от човешкия живот значението им е силно свързано, защото тази верига, която образуват (дете-възпитание-училище) е наниз от събития...
 

Цели на възпитанието


Характеристика на целта на възпитанието. Целта на възпитанието е проектираното в бъдеще състояние на личността- формирането с възпитателни средства на физическите качества, на интелектуалните способности, на нравственото отношение и поведение...
 

Защо компетентностите са част от съвременната представа за образованост? Защо знанията и уменията са необходими, но не достатъчни? Защо е необходимо да се отиде отвъд тях?


Знания и умения ние придобиваме всеки ден. Било то в класната стая, залата в университета или в работната среда. Знанията представляват идеалната форма на социокултурен опит на човечеството...
 

План на урок по Човекът и природата за 3-ти клас на тема "Хранене на животните"


Учениците да могат да разграничат трите категории животни спрямо начина им на хранене. Основни понятия: растителноядни /гризачи, тревопасни/, месоядни, всеядни. Дидактически материали и средства: учебник, мултимедия...
 

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск


Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
 

В дома детето може да научи само това, на което го учат, а в училището то научава и това, на което учат и другите


Обучението е средство, инструмент за социални унаследяване, т.е. такава дейност, с помощта на която се възпроизвежда всяка друга дейност...
 

Преподаването в процеса на обучението


По своята същност обучението е бинарна дейност (съвместно разделена), понеже в него участват две страни – учителя и учениците, които стъпват в определени отношения. Основната роля се пада на учениците...
 

Техники на учене и преподаване


Техниките на учене са отделни или поредица от действия, операции, процедури, символизации, с които се исъчествява ефективно процеса и дейността учене. Техниките на учене могат да съществуват отделно или да са въведени в методите на обучение...
 

Изоставане в процеса на обучението и неговото преодоляване


Независимо от причините и степента на изоставане в обучението, с всеобщите усилия на учителите и семейството всяко дете има шанс да го преодолее и да постигне нужните резултати...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
5 страници
Ограничаване на резултатите