Изследване на ценностния модел и адаптивността на младите хора в България


Целта на настоящето изследване е да се опишат основните характеристики на ценностния преход в България и определяне на степента на адаптивност на младите хора в България...
 

Цели и задачи на географското образование в СОУ


Основните положения от теорията на целите, логико-психологическите и общодидактическите аспекти на проблема са изследвани от Р.Гайтанджиева. На основата на задълбочен анализ на литературни източници авторката извежда частнодидактическите аспекти на...
 

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката


Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
 

Анализ на две теории за дидактиката


Анализ на принципите в дидактите на Марин Андреев и Петър Петров...
 

Дидактически анализ на видовете знания в учебно-възпитателния модул


Понятия, отразяващи обекти и техните действия – чорап, конец, игла, копчета, картон, ножица, флумастери...
 

Форми и средства в дидактиката


Г.В.Ф. Хегел нарича метода „форма на вътрешно саморазвитие, вътрешно движение” или „единство на вътрешната и външна форма”...
 

Модели на обучението


Учителят при осъществяване на процеса на обучение е изправен пред сложния въпрос към какво да насочи своето внимание. Към взаимодействието си с учениците при установяване на резултатен контакт с тях, към установяване на делова атмосфера...
 

Сравнителен анализ на книгите на Пламен Радев – "Обща училищна дидактика" и Петър Петров – "Дидактика"


Същност, предмет и обект на дидактиката. "Каква по същност наука е дидактиката?" С такъв въпрос започва книгата си още в предговора Пламен Радев, той търси истината между това дали тя е синтаксическа, дали е семантична, или е натуралистична....
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент