Теми по Дидактика


Лекционен курс по дидактика за придобиване квалификация "Учителска провоспособност"...
 

Методи на възпитание


Вътрешно мотивиране- извършване на дейността заради самата нея, основно за интерес към дейността и личното желания тя да бъде извършена; материалното поощрение няма гаранции...
 

Научен статут на теория на възпитанието


Етимология на понятието – теория (theoria) – наблюдение, изследване, систематизирано значение за съществени особености на обекти, в случая на възпитанието...
 

Възпитателен процес - същност и особенности


Възпитателният процес е целенасочен и социално детерминиран още в най-ранния етап от развитието на човешкото общество. В процеса на общата дейност и борба за оцеляване (във всичките и форми) се поражда потребност от предаване на съществуващия трудов...
 

Упражнение по дидактика


Упражнение над тест по Дидактика за специалност Предучилищна и начална училищна педагогика...
 

Теми по Дидактика


Понятие за дидактиката. Предмет на дидактиката. Дидактиката – наука или изкуство. Своеобразие на дидактиката...
 

Форми на взаимодействие между детската градина, училището и семейството


В тази разработка ще се опитаме да покажем връзката между семейството и възпитателно - образователните институции, а именно детска градина и училище...
 

Дидактика


Редакция на текст: Като опитен планинар, влюбен в безкрайното разнообразие на българските планини, Алеко Константинов е изненадан от монотонността на морското пътешествие. За да се развличат по време на дългия път през океана, пътниците превръщат в...
 

Възпитанието като педагогически процес


Що е възпитателна система? Това са всички компоненти съвкупност от възпитанието като явление и процес. Тя описва всички компоненти и техните взаимовръзки. По своята същност и функционалното предназначение възпитателната система е цялостна система...
 

Обект и предмет на дидактиката


Дидактика има старогръцки произход. Дидаско означава обучавам, наставлявам. Дидаскалия - обучение, образование. Дидаскалос - учител. Дидактиката има своя история и развитие, което продължава и до днес...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент