Дидактически анализ на учебно помагало ”Приказни пътеки” - сборник с текстове, игри и песни за децата от първа група в детската градина


Сборникът „Приказни пътечки” съдържа текстове, игри и песни за децата от първа група в детската градина. Той е разработен във връзка с новите образователни изисквания и приоритети на Националната стратегия за средно образование и предучилищно...
 

Примери за четирите равнища на целите в обучението


Най-общите цели (образователните цели) са заложени в закона за предучилищното и училищното образование, глава i общи разпоредби, раздел iii, цели на предучилищното и училищното образование, член 5...
 

Изследване на ценностния модел и адаптивността на младите хора в България


Целта на настоящето изследване е да се опишат основните характеристики на ценностния преход в България и определяне на степента на адаптивност на младите хора в България...
 

Цели и задачи на географското образование в СОУ


Основните положения от теорията на целите, логико-психологическите и общодидактическите аспекти на проблема са изследвани от Р.Гайтанджиева. На основата на задълбочен анализ на литературни източници авторката извежда частнодидактическите аспекти на...
 

Форми и средства в дидактиката


Г.В.Ф. Хегел нарича метода „форма на вътрешно саморазвитие, вътрешно движение” или „единство на вътрешната и външна форма”...
 

SWOT анализ


SWOT-анализът се определя като интерактивна техника, при която отделната личност или групата изследва характеристиките: силни страни; слаби страни; възможности и страхове (опасения) на определена личност или проблем...
 

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката


Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
 

Анализ на две теории за дидактиката


Анализ на принципите в дидактите на Марин Андреев и Петър Петров...
 

Дидактически анализ на видовете знания в учебно-възпитателния модул


Понятия, отразяващи обекти и техните действия – чорап, конец, игла, копчета, картон, ножица, флумастери...
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент