Изследване на ценностния модел и адаптивността на младите хора в България


Целта на настоящето изследване е да се опишат основните характеристики на ценностния преход в България и определяне на степента на адаптивност на младите хора в България...
 

Примери за четирите равнища на целите в обучението


Най-общите цели (образователните цели) са заложени в закона за предучилищното и училищното образование, глава i общи разпоредби, раздел iii, цели на предучилищното и училищното образование, член 5...
 

Семейно възпитание


Цел на семейното възпитание. Съществените закономерности във възпитателния процес в семейството са целите, задачите, съдържанието, формите и методите на възпитателния процес...
 

Оценяване на учебник за IV клас "Човекът и природата" по зададени критерии


В процеса на обучението учениците усвояват знания за обекти от неживата и от живата природа, за човека и неговото здраве. Те придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити...
 

Теория на възпитанието


Инструкция: на всеки от следващите въпроси е необходимо да отговорите по посочения по-долу начин така, че вашият отговор да съответства на личната ви позиция сега. ..
 

Теория и технология на семейното възпитание


Сравнителен анализ на концептуални и методически постановки за семейно възпитание: цел, принципи, задачи...
 

Дидактически анализ


Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация "Картичка за мама"...
 

Сравнителен анализ на книгите на Пламен Радев – "Обща училищна дидактика" и Петър Петров – "Дидактика"


Същност, предмет и обект на дидактиката. "Каква по същност наука е дидактиката?" С такъв въпрос започва книгата си още в предговора Пламен Радев, той търси истината между това дали тя е синтаксическа, дали е семантична, или е натуралистична....
 

Модели на обучението


Учителят при осъществяване на процеса на обучение е изправен пред сложния въпрос към какво да насочи своето внимание. Към взаимодействието си с учениците при установяване на резултатен контакт с тях, към установяване на делова атмосфера...
 

Форми и средства в дидактиката


Г.В.Ф. Хегел нарича метода „форма на вътрешно саморазвитие, вътрешно движение” или „единство на вътрешната и външна форма”...
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент