Методи на възпитание


Методите за възпитание са пътища, средства и начини с помощта, на които се реализират общите цели и конкретни задачи, решавани във възпитателния процес. Означава и изразява същността за елементарно постигане на целта и решаването на задачите на...
 

Принципи на възпитанието


Материал, предназначен за студенти от 1-ви курс, предмет "Теория на възпитанието"...
 

План за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес


Създаване на устойчиви механизми за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес за формиране на общочовешки ценности и добродетели, за развитие на индивидуалността на детето и ученика...
 

Девиантно поведение


Девиантното поведение води началото си от "девиация", което означава отклонение. Девиантното поведение като понятие и явление включва в себе си дейности и постъпки, които по своята същност се намират в разрез с установените от обществото писани и...
 

Доцимологичен проблем на обучението


Съпоставянето на целите на дейността и постигнатите резултати представлява оценъчна дейност на субекта. Доцимологията е наука за формите и начините за изпитване и оценяване на знанията, за субективизмът при оценяването...
 

Методи на възпитание


Mетодитe на възпитанието отразяват съвкупността от действия, необходими за разрешаването на определана възпитателна задача...
 

Понятие за дидактиката


Терминът дидактика произлиза от старогръцки и означава уча, а учителите били наричани "дидаскалос". ,"дидаско" – обучавам, наставлявам, ,"дидаскалия” – обучение, образование, "дидагма" – урок...
 

Моето развитие като личност, благодарение на възпитанието (кратък поглед назад, сега и бъдещето ми)


Полезен материал по Теория на възпитанието за студентите в Тракийския Университет в Стара Загора...
 

Методи в дидактиката


Традиционни методи. I-ва група методи – изложение на учебния материал от учителя - разказ...
 

Преподаването - професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск


Академично есе, което съпоставя няколко метода и основните видове педагогика...
1 2 3 4 5 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Теми
Ограничаване на резултатите