План-конспект по БДП за първа група - "Малкият светофар"


План-Конспект по БДП за първа възрастов група в детската градина на тема: "Малкият светофар" по направление "Социален свят", ядро: Здравословна и социална среда....
 

Индивидуализация и диференциация на обучението


Индивидуализацията и диференциацията на обучението намират своите основания в съществените психически различия между отделните ученици, в дълбоките различия, които характеризират индивидуалната дейност...
 

Ролята на семейното възпитание за превенция на проблемно детско-юношеско поведение


Хората казват, че всичко тръгва от семейното възпитание. 90% от оформянето на мисленето, характера и качествата на едно дете идват от неговите родители и възпитанието, което получава у дома...
 

Предмет, теоретични основи и актуални проблеми на дидактиката


Произход, развитие и значение на понятието "дидактика". Обект, предмет, функции и задачи на дидактиката...
 

Процес на обучение - дидактика


Предназначена за студенти от педагогическите специалности...
 

Ценностно развитие на учениците


През своя житейски път, всеки човек търпи голямо развитие. От своето раждане, през дългите години в училище, човек трупа опит, знания, навици, умения и др. това са неща, които до голяма степен определят каква личност сме ние, каква ще бъде нашата роля...
 

Методология на дидактиката


Методологията на дадена наука е различно обяснявана и представяна в своите равнища. В последно време все повече се спори дали тази система от някакви общи знания, отправни положения и предписания за дадена частна наука има...
 

Принципи на родноезиковото и литературно образование в ПУВ и НУВ. Стратегически функции на комуникативно-речевия принцип


В дидактическата наука няма изчерпателно знание за същността на принципите на обучение. Самият термин "принцип" означава основно положение, изходно начало. Въпреки различията при определяне същността на дидактическите принципи и липсата на...
 

Интелектуално възпитание


Темата включва основните и най-важни елементи отнасящи се към интелектуалното възпитание на подрастващите и основните дейности които изпълнява...
 

План за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес


Създаване на устойчиви механизми за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес за формиране на общочовешки ценности и добродетели, за развитие на индивидуалността на детето и ученика...
1 2 3 4 5 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Теми
Други
Ограничаване на резултатите