Пищов с всички теми по дидактика


Пищовът съдържа теми по дидактика разработени по лекции на доц. д-р Петър Петров и "Дидактика" на М. Андреев...
 

Ценности и ценностна система


Терминологично изясняване, видове, същност, възпитаване на ценностите и изграждане на ценностна система...
 

Саморазвитие и самовъзпитание. Самооценка


Основния принцип на системата на самостоятелно развитие - личностно развитие, развитие на ума и волята, способността да се контролира и да насочва мислите си...
 

Принципи за възпитание - същност и видове


Терминът принцип произлиза от латинската дума (principum - основа, първоначално) означава основно, водещо начало, от което се ръководим при осъществяването на даден вид дейност. Обикновено този термин се използва във връзка със сферите на всяка човешка...
 

Организация на обучението


Това са 2 лекции по дидактика. Темите са:"Цели на образованието и обучението" и "Организация на обучението"...
 

Лекции по дидактика


Лекции по Дидактика преподавани в РУ "Ангел Кънчев" от доц. Петров...
 

Примери за четирите равнища на целите в обучението


Най-общите цели (образователните цели) са заложени в закона за предучилищното и училищното образование, глава i общи разпоредби, раздел iii, цели на предучилищното и училищното образование, член 5...
 

Организационни системи и форми на обучение


Реферат на тема организационни системи и форми на обучение по Дидактика...
 

Дидактически анализ на видовете знания в учебно-функционалния модул. Замък от картон


Отразяващи обекти и техните явления: картон (приложение № 23), клечка за зъби, игла, конец, кабар, гума, линия, лепило, ножица, строителни материали; отразяващи процеси, явления и техните свойства: биговане, изрязване, прегъване по контур, лепене...
 

Самостоятелната работа на учениците


Постановка на проблема. Сред множеството съвременни дидактически проблеми, търсещи своето решение, е и този за самостоятелната работа в процеса на обучение. В многолетното си развитие педагогическата наука и училищната практика винаги са търсили нови...
1 2 3 4 5 » 6

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Теория на възпитанието и дидактика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Русе
Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
за Студенти
Ограничаване на резултатите